Dane rejestrowe

YBT S.A., ul. Postępu 15c, 02-676 Warszawa

tel. + 48 22 251 90 51, biuro@ybt.com.pl

NIP 525-257-56-94, Regon 147021413

Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawa

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

KRS 490416

Wysokość kapitału zakładowego 2 100 000 zł