Akcje

 

 
Zarząd Spółki informuje, że przed planowanym na 28 września 2020r. Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy zostały
zdeponowane wszystkie akcje YBT S.A.. Akcje te po odbyciu Wlanego Zgromadzenia nie zostaną zwrócone
akcjonariuszom ze względu na konieczność ich dematerializacji.

 

 

 

 
 
 
 
 
17 września 2020r.
7.4.33