Dane rejestrowe

 
YBT S.A., ul. Domaniewska 44, 02-672 Warszawa
tel. + 48 22 251 90 51, biuro@ybt.com.pl
NIP 525-257-56-94, Regon 147021413
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawa
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS 490416
Wysokość kapitału zakładowego 2 100 000 zł
7.4.33