Rynek inwestycji w wierzytelności konsumenckie stanowi, obok rynku wierzytelności gospodarczych, element rynku windykacyjnego w Polsce.

W przypadku wierzytelności konsumenckich chodzi o wszystkie wierzytelności, jakie konsumenci mają wobec przedsiębiorstw (sektor B2C), a zatem o zaległości w spłacie wszelkich zobowiązań wobec sektora finansowego tj, banków, firm ubezpieczeniowych, wobec usługodawców czyli m.in. firm telekomunikacyjnych, sieci, telewizji kablowych czy pożyczkodawców pozabankowych, wobec spółdzielni mieszkaniowych, a także zaległości z tytułu niepłacenia różnego rodzaju kar oraz opłat za przejazd bez ważnego biletu czy niewłaściwe parkowanie.

Spółka YBT S.A. inwestuje w portfele wierzytelności pozabankowych. Windykacja pakietów nabytych niesie za sobą wiele ważnych korzyści w stosunku do windykacji w systemie inkaso. Przede wszystkim, w przypadku windykacji pakietów nabytych, firmy windykacyjne zyskują możliwość swobodnego doboru strategii windykacji (metod i narzędzi), natomiast w przypadku windykacji pakietów „inkaso” strategia windykacji musi być zawsze uzgodniona i zaakceptowana przez klienta. Istotna różnica dotyczy też czasu trwania procesu windykacji, który w przypadku „inkaso” jest znacznie krótszy i przez to ogranicza firmom windykacyjnym pełną swobodę działania (np. nie zawsze jest możliwe rozłożenie spłaty zadłużenia na raty, gdyż zazwyczaj wierzyciel akceptuje tylko spłatę pełnej kwoty zadłużenia).

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani skorzystaniem z usług spółki YBT S.A. w zakresie inwestowania w portfele wierzytelności, prosimy o kontak. Chętnie udzielimy szczegółowych informacji na ten temat.

YBT S.A.
ul. Domaniewska 44
02-672 Warszawa
+48 22 251 90 51
biuro@ybt.com.pl

YBT S.A. Oddział Poznań
ul. Szelągowska 63
61-626 Poznań
+48 61 826 77 91
biuro@ybt.com.pl

7.4.33